SHL-Kosova ditë më parë ka bërë kërkesë për rregullimin e pusetës në hyrje të Qendrës Rinore, me qëllim të rregullimit të rrugës dhe eliminimit të grumbullimit të ujit gjatë motit me shi.
Drejtoria e Shërbimeve Publike ka reaguar menjëherë ka angazhuar kompaninë e cila po kryen punimet.
SHL-Kosova falenderon Drejtorinë e Shërbimeve Publike, drejtorin z.Përparim Krasniqi.
____________________________________________________________

SHL-Kosova has previously applied for the reconstruction of the well at the entrance of the Youth Center, in order to regulate the road and eliminate the collection of water during rainy weather.
The Directorate of Public Services reacted immediately has engaged the company that is doing the works.
SHL Kosovo thanks the Directorate of Public Services, director Mr.Preparim Krasniqi.